بله اما نه به خاطر شارژ شدن. بیشتر گوشی ها، تبلت ها و کامپیوترهای امروزی به سیستمی مجهزند که پس از پر شدن باتری اجازه نمی دهند باتری اصطلاحا اورشارژ شده و از این طریق آسیب ببیند. مشکل اینجاست که متصل ماندن بیش از حد دستگاه و گردش جریان الکتریسیته از طریق سیم منجر به افزایش حرارت گوشی می شود و حرارت بزرگترین دشمن باتری است. به این ترتیب به برق باقی ماندن طولانی دستگاه مثلا برای ۲۴ ساعت می تواند منجر به آسیب دیدن باتری و کاهش عمر آن در دراز مدت شود.