اگرچه برای خیلی ها خون تجربه ناخوشایندی است ولی برای بعضی دیگر مشکلی به مراتب جدی تر محسوب میشود.حدود 30 درصد کودکان از خون میترسند و این واکنش آنها اغلب در سنین بزرگسالی نیز ادامه دارد.

در حقیقت حدود 15درصد از بزرگسالان با دیدن خون عش میکنند.

غش کردن در اثر دیدن نشانه های خون ناشی از نوعی واکنش وازوواگال(فقدان هشیاری کوتاه مدت)بیش فعال است که نوعی عکسالعمل غیر ارادی فرگشتی به ترس است.این واکنش ضربان غلب را پایین می آورد و ...فشار خون را کاهش میدهد و باعث میشود تا خون به سمت پاهای شما جریان یابد.در نتیجه خون سرشار از اکسیژن کمتری به مغز شما میرسد که باعث احساس سبکی سر و حتی بیهوشی میشود.

در صورتی که مجبور باشید در حضور یک جانور شکارچی خود را به مردن بزنید ، واکنش مذکور سازوکار زیستی مناسبی محسوب میشود،موضوعی که ریشه این واکنش نیز احتمالا از آن منشا میگیرد.اگر هم دچار خونریزی باشید،کاهش ضربان قلب کمکی است تا از اتلاف بیش از حد خون جلوگیری کند.

خوشبختانه با تمرین و مواجه شدن مداوم با خون میتوتن این ترس را درمان کرد.

منبع:دانستنیها