واقعیت این است که راه رفتن، دویدن و پریدن با چهار انگشت شاید راحت تر از چیزی باشد که شما ممکن است تصورکنید. اگر شما بدون انگشت کوچک چا متولد شده باشید یا این انگش را طی حادثه ای از دست داده باشید به راحتی و بدون کوچک ترین مشکلی می توانید هر کاری را که می خواهید انجام دهید. بنابراین این سوال مطرح می شود که چرا پای ما پنچ انگشت دارد؟

 

جواب این پرسش به جنین شناسی و فرگشت انسان باز می گردد. تعداد انگشتان پا در تمام مهره داران خشکی زی پنج عدد بوده است، هر چند در بسیاری گروه های دونده تعداد انگشت ها کاهش یافته است. یا انگشت ها به هم چسبیده اند اما در انسان فرصت کافی برای کاهش انگشتان پا فراهم نبوده بنابراین ما هنوز پنج انگشت داریم.

ممکن است بپرسید اگر با عمل جراحی انگشت کوچک را حذف کنیم چه اتفاقی می افتد؟ در حالی که ما دیگر از پاهای خود برای گرفتن چیزی استفاده نمی کنیم، آنها به ایستادن ماکمک کنند در نتیجه مهم ترین نقش در این میان برعهده استخوان هایی است که انگشتان پای ما را به قوزک پا متصل می کند ما تعادل خود را مدیون 26 استخوانی هستیم که به سه بخش  استخوان پاشنه پا، استخوان های کف پا و استخوان های انگشتان پا تقسیم می شوند.

انگشتان پا به واسطه پنج استخوان دراز به نام کف پا به استخوان های پاشنه پا متصل می شوند. استخوان های پاشنه قسمتی از مچ پا هستند. وظیفه اصلی حفظ تعادل ما برعهده استخوان های کف پا است. نحوه گام برداشتن انسان بی شباهت به سه پا نیست. استخوان کف پا مرتبط با انگشت شست کف پای مرتبط با انگشت کوچک و استخوان پاشنه پا همانند نوک سه پایه عمل می کنند. بنا براین اگرچه انگشت کوچک پا به خودی خود هیچ ارزش کارکردی ندارد، حذف مصنوعی استخوان کف پای آن باعث می شود تا دویدن، راه رفتن و پریدن دردناک یا غیر ممکن شود.