در میان کشورهای امروزه جهان، خیلی کشورها سابقه تاریخی زیادی دارند.ایران با 5300 سال سابقه تاریخی تقریبا  قدیمی ترین کشور جهان است.میگوییم تقریبا یکی از قدیمی ترین کشور جهان، زیرا اولا حکومت هایی مثل ایلام پیش از ورود احتمالی اقوام آریایی شکل گرفته بودند و ثانیا تمدن سومر با بیش از 6000 سال سابقه از حکومت ایلام هم قدیمی تر بود.

دولت شهر سومر نیز گرچه مربوط به پیش از ورود اقوام سامی به محدوده بین النهرین بود : اما به عنوان نخستین تمدن مستند تاریخی میتوان آن را پیش زمینه جکومت عراق فرض کرد.