میتوان تخم و اسپرم(سلولهای جنسی ماده و نر)انسان را در لوله آزمایش با همدیگر ترکیب کرد.در طبیعت این اتفاق درون بدن مادر می افتد ولی برای کسانی که مشکلا باروری دارند می توان چنین کاری را در لوله آزمایش انجام داد و سپس سلول بارور شده را درون رحم کاشت.

 

 

سلول تخم بارورشده باید درون بافت دیواره داخلی رجم لانه گزینی کند تا بتواند مواد لازم برای رشدش را به دست بیاورد و به جنین تبدیل شود.بنابراین رشد جنین خارج از بدن مادر هم ممکن است.