شاید پاسخ این سوال داغ دل دوستانی را که در ایام نوروز عیدی نگرفته اند،تازه کند.اما مسلما انسان تنها گونه ای نیست که به همنوع خود هدیه می دهد.بسیاری دیگر از گونه های جانوری هم هستند که با یکدیگر هدیه رد و بدل میکنند و اغلب نیز این کار را با انگیزه ای مشابه انگیزه های انسانی انجام می دهند.برای مثال در بسیاری از گونه های پرندگان،پرنده نر تلاش میکند تا طی فرآیند جفت گیری ،دل جفت احتمالی خود را با دادن هدایایی خوراکی برباید.