گربه ها به طور معمول حساسیت(آلرژی) فصلی به گرده گل ها و چمن پیدا می کنند.گاهی اوقات آنها دچار حساسیت های سالانه به کک و کنه ها می شوند.در موارد نادر،گربه ها حتی نسبت به انسان ها حساسیت پیدا می کنند.البته به دلیل آنکه ما انسان ها نسبت به سایر گونه ها بیشتر استحمام می کنیم و مو و پوست مرده کمتری از خود بر جای می گذاریم،حساسیت به انسان اتفاق نادری است.

معمولا حساسیت گربه ها نسبت به صاحبانشان ناشی از عطر،صابون یا پودرهای شوینده ای است که آنها استفاده می کنند.