در رقابت برای کسب عنوان بلند ترین آبشار دنیا،آبشار آنجل در ونزوئلا و آبشار توگلا در آفریقای جنوبی به فینال می رسند،اما برتده نهایی این رقابت به این بستگی دارد که معیار شما برای تعریف آبشار چیست.

موضوع قابل بحث در این میان این است که این عنوان را باید به ریزشی انفرادی داد،یا مجموعه ای از ریزش های متواتلی هم می تواند این عنوان را به خود اختصاص دهد.اگر معیار شما ریزش یکباره باشد،آبشار آنجل با ارتفاع سقوط 807 متری خود به راحتی عنوان بلندترین آبشار دنیا را از آن خود میکند.اما...آبشار توگلا مجموعه ای  از 5 آبشار بلافاصله پشت سر هم است که ارتفاع سقوطی برابر 948 متر دارد.

البته زمانی که هیئت اکتشافی آمریکایی برای نخستین بار در سال 1949 ارتفاع این آبشار را اندازه گرفت ریزشگاه 30 متری پایین دست آن را نیز در اندازه گیری خود لحاظ کرد.

اگر شیب های تند بین این دو ریزشگاه را هم در نظر بگیرید مجموع ارتفاع آبشار به 979 متر می رسد.در هر صورت عنوان بلند ترین آبشار یک تکه دنیا به آبشار آنجل میرسد.

آبشار آنجل در فصل خشک