بله. سگ ها حداقل از دو راه می توانند ترس انسان را که با آنها مواجه می شود، درک کنند.نخست آنکه سگ ها به شدت نسبت به زبان بدن حساس هستند. این جانوران نیز همانند اجداد خود، گرگ های خاکستری، از غریزه های مورد نیاز برای شکار گروهی و سازمان دهی گله ای برخوردار هستند. برای این منظور، هر سگ باید از موقعیت خود آگاه باشد و بداند چگونه به رفتار دیگران واکنش نشان دهد. تمام این ویژگی ها در نحوه واکنش سگ ها نسبت به انسان ها نیز مشاهده می شود. انسان هایی که در مواجهه با سگ ها دچار ترس می شوند، اغلب عضلات خود را منقبض می کنند و به چشمان سگ خیره می شوند؛ واکنش هایی که ممکن است از جانب سگ به عنوان پرخاش و قصد حمله تفسیر شود.

راه دوم نیز به حس بویایی قدرتمند این حیوان باز می گردد. زمانی که ما دچار ترس می شویم، بیشتر عرق می کنیم و مواد شیمیایی متفاوتی روی پوست ما ترشح می شود. بنابراین بیراه نیست که بعضی ها می گویند سگ ها می توانند ترس انسان را بو بکشند.