در قطب جنوب هم یخچال برقی وجود دارد؟؟؟؟؟

بله.نمیدونستید؟اشکال نداره الان فهمیدید.

اونا برای گرم نگه داشتن غذاهاشون از یخچال استفاده میکنند