سیارات چگونه نامگذاری شده اند ؟

کدام سیاره می تواند در آب شناور بماند ؟

چرا وقتی انسان پیر می شود رنگ موهای او خاکستری یا سفید می شود ؟

عجایب هفتگانه جهان چه بودند ؟

پر پرنده از چه چیزی ساخته شده است ؟

و 27 سوال دیگر و پاسخ آنها در ادامه مطلب