کمتر از 1میلی گرم؟! اغلب زنبورهای کارگر تنها حدود 6 هفته در تابستان عمر می کنند.و تنها زمانی می توانند از کندو خارج شوند و به دنبال شهد گل ها بگردند که دمای هوا بالای 10 درجه سلسیوس باشد.

گروهی متشکل از 12 زنبور در طول عمر خود تنها عسلی به اندازه یک قاشق چایخوری تولید می کنند.زنبور ها عسل را به عنوان منبع انرژی برای زنده ماندن مصرف می کند.بسته به وضع آب و هوا،یک کندو ممکن است بیش از 20 کیلوگرم عسل در فصل زمستان مصرف کند.