مهم‌ترین دلیلش آن است که ما خیلی گنده‌تر از حشرات هستیم. در اغلب حشره‌کش‌ها از پایرترین (Pyrethrin) به عنوان ماده سمی اصلی استفاده می‌کنند. این مواد یا به صورت مصنوعی ساخته شده‌ یا به صورت طبیعی از سمی گیاهی گرفته‌شده‌اند که باعث می‌شود... اعصاب در وضعیت دائما روشن قرار گیرند. وقتی حشره در معرض این سم قرار می‌گیرد، تمام اعصابش همزمان شروع به فعالیت می‌کنند و تمام ماهیچه‌ها با هم منقبض می‌شوند، در نتیجه حشره فلج می‌شود و می‌میرد. این سموم البته روی اعصاب انسان هم اثر می‌گذارد. اما گیاهانی که این سم در آنها تکامل یافته، اختصاصا از این سم برای مبارزه با حشرات و موجودات خونسرد دیگر استفاده می‌کردند. این سم در بدن موجودات خونگرم به خاطر دمای بیشتر بدن فعالیت چندانی ندارد. به علاوه بدن انسان ۵ تا ۶ میلیون بار از یک مگس سنگین‌تر است و به همین میزان سم بیشتری برای مسموم‌شدن نیاز دارد. هنوز چیزی درباره اثرات این سم در میزان زیاد و مدت طولانی نمی‌دانیم اما برخی تحقیقات نشان داده‌اند افزایش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها ناشی از تماس طولانی با حشره‌کش‌هاست