تمام انواع چای حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان موسوم به کاتچین هستند.البته به دلیل اکسیداسیون بیشتر برگ های چای سیاه،خاصیت آنتی اکسیدانی آنها از چای سبز کمنر است.نوشیدن هر دو نوع چای برای سلامتی مفید است و باعث کاهش کلسترول خون و کاهش نرخ بیماری های قلبی عروقی می شود.البته اثر گذاری چای سبز بیشتر است که بخشی از آن به این علت است که  چای سبز به تنهایی نوشیده می شود در حالی که چای سیاه در بسیاری از مناطق دنیا همراه با شیر نوشیده می شود.همچنین چای سبز صدمات سلول های مغزی ناشی از افزایش سن را بهبود می بخشد.