متخصصان علوم غذایی مدت هاست کشف کرده اند که به غیر از سوختن، حتی گرم کردن بیش از حد برخی غذاها باعث شکل گیری ترکیبات سرطان زا میشود. این مواد غذایی شامل اسیدهای آمینه غیر حلقوی و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) هستند که سبب می شوند غذاهای سرخ کرده یا دودی و کبابی خاصیتی سرطان زا پیدا کنند.

در خصوص نان سوخته، بیشترین نگرانی ناشی از شکل گیری آکریل آمید است. ترکیبی که باعث بروز سرطان و آسیب های عصبی در حیوانات می شود. با این وجود، شواهد محکمی دال بر ارتباط مستقیم میان سرطان و آکریل آمید موجود در غذاهای مصرفی انسان یافت نشده است. در حالی که برخی مطالعات از ریسک دو برابر سرطان رحم و تخمدان در زنانی حکایت می کند که این ترکیبات را در غذایشان مصرف کرده اند، مطالعات دیگر چنین نتایجی را نشان نمی دهد. با تمام این اوصاف، مشاور بهداشتی اتحادیه اروپا در سال ۱۳۸۶ تصمیم گرفت تا رویکردی پیشگیرانه اتخاذ کند و به مردم توصیه کرد تا از مصرف نان سوخته و چیپس های برشته ای که ممکن است حاوی سطح بالای آکریل آمید باشد، خودداری کنند.