عجایب هفتگانه ، هفت بنای بسیار عجیب هستند که تا کنون ساخته شده اند . اهرام ثلاثه یکی از آنها است که هنوز هم در مصر پا بر جاست . 6 بنای دیگر عبارتند از : باغ های معلق در بابل عراق ، معبد دیانا در شهر انس ترکیه ، آرامگاهMausolus در هالیکارناس ترکیه ، مجسمه ژوپیتر در المپیای یونان ، فانوس دریایی فاروس در اسکندریه مصر و مجسمه بزرگ رودس در یونان . این مجسمه خیلی بزرگ بود و پاهای بزرگ آن هر کدام در یک طرف قرار گرفته بودند و کشتی ها هنگام عبور از میان پاهای آن می گذشتند . به ترتیب از چپ به راست و از بالا به پایین در تصویر می بینید .