بیش از 200 میلیون نفر از مردم سراسر دنیا در خطر قرار گیری در معرض ضایعات سمی هستند.

نویسنده تحقیقات انجام شده از موسسه بلک اسمیت و گرین کراس اظهار کردند که تعداد قابل توجهی از مردم در نقاط خطرناکی در معرض خطر ضایعات سمی هستند که خطر این ضایعات مشابه تهدیدهای مالاریا یا سل به سلامت عمومی است.

این تحقیق در بیش از سه هزار نقطه از 49 هزار کشور انجام شده است.

دکتر «جک کاراوانوس» مدیر تحقیقات موسسه «بلک اسمیت» و استاد سلامت عمومی دانشگاه نیویورک گفت: این تهدید یک مشکل جدی برای سلامت عمومی و تاکنون میزان آن ارزیابی نشده است.

این تحقیق در «آکرا» پایتخت غنا انجام داده و این محل را به عنوان بالاترین تهدید سهم به زندگی انسانی توصیف کردند.

محققان اظهار کردند: نتایج این تحقیق از دولتها پنهان نیست و آنها از این موضوع مطلع هستند.

در شهر آکرا محوطه ای به نام «Agbobloshie» وجود دارد که حیاط ضایعات جهانی الکترونیک است و موجب ایجاد مشکلات سلامتی و زیست محیطی جدی می شود.

براساس نتایج این تحقیق، دراین محوطه یک سیر فعالیت های بازیابی انجام می شود که هر کدام دارای خطرات بوم شناختی و حرفه ای منحصر به فرد است.

غنا به عنوان بزرگترین محل پردازش ضایعات الکترونیکی در آفریقای غربی سالانه 215 هزار تن قطعات الکترونیکی دسته دوم عمدتا از اروپای غربی وارد می کند و سالانه 129 هزار تن از این ضایعات را تولید می کند.

نتایج این تحقیق هشدار داده است که واردات ضایعات الکترونیکی تا سال 2020 دوبرابر می شود.

در میان 10 محل پرخطر ضایعات سمی در این تحقیق آفریقا، اروپا و آسیا دارای سه نقطه مشخص و آمریکای لاتین دارای یک نقطه مشخص است.

براساس اطلاعات این تحقیق ده ها هزار زن و کودک در معرض خطرات آلودگی های زیست محیطی و ضایعات سمی هستند.

در برخی نقاط صدمه وارد شده به زمین به قدری زیاد است که نمی توان آن را تغییر داد بنابراین تنها گزینه جابه جایی سکنه و مهر و موم آلودگی است. برای مثال فلزات سنگین به سختی از خاک پاک می شوند.