راههای زیادی برای پاک کردن یا پیدا کردن پسورد فایل های فشرده وجود دارد اما هیچ کدام سریع السیر نیستند.اساسا همه نرم افزارهای رمز گشا نیاز دارند تا مدت زمان نا مشخصی را صرف پیدا کردن رمز فاید کنند.هر چقدر رمز فایل بلند تر و ترکیب پیچیده تری داشته باشد،پیدا کردن آن هم زمان بیشتری می برد.برای این کار می توانید از نرم افزار هایی مثل RAR Password Recovey یا RAR Password Unlocker استفاده کنید.